Elektrienergia ühisost Mähe asumis!!

Mähe Selts MTÜ viib läbi elektrienergia ühishanget.

Ühishange on suunatud Mähe asumis elavatele inimestele, kes valdavalt kasutavad oma elamu kütmiseks elektrienergiat, ehk on päris suure aastase elektritarbimise mahuga.

Ühisostu tingimuseks, lisaks sellele, et hoone peab asuma Mähe asumis on ka nõue, et aastane elektritarbimise maht on vähemalt 15000KW.       ( Loe edasi! )Ühisostuga ostame elektrit börsilt, millele elektri müüja lisab marginaali. Ühisostule tegi parima pakkumise 220Energia. Kokkulepitud marginaal (0,15 senti/Kw koos käibemaksuga) on märgatavalt madalam, kui ükski tänane Eestis elektrimüügiga tegelev ettevõtte kajastab igapäevaselt oma veebilehel.  

Märkusena lisan, et börsilt ostes on kõikidel elektrimüüjatel hind täpselt ühesugune ja rahaline võit tarbija jaoks tulebki eelkõige soodsamast marginaalist ehk madalamast elektrienergia vahendamise tasust.Ühisost jõustub, kui korraga liitujaid on kokku vähemalt 100 ja kõik liitujad kokku tarbivad vähemalt 2GW elektrit aastas. Kui pakkumise kriteeriumeid ei suudeta täita jääb ühisost ära, ning sellest ei tule ühelegi osapoolele (elektrimüüja, Mähe Selts, tarbija) õigust esitada teisele osapoolele nõudeid.Liitumislepingu teeb igaüks personaalselt peale seda kui Mähe Selts on liitujate nimekirja 220 Energiale esitanud.

Ühisostuga liitumise soovi esitamise tähtaeg on 5. detsember 2012 kell 23.59.

Ühisostu teostumisel ja 220 Energiaga sõlmitav leping ei too kaasa vastustust teiste liitujate ees ega ka nõudeid Mähe Seltsi vastu.

Iga leping on personaalne.

Leping on tähtajatu.

Lepingul ei ole ei alustamise ega lõpetamise tasu.

Lepingul puudub kuutasu.Lõplik elktrihind kujuneb antud lepingu järgi börsihinnast + lepingus fikseeritud marginaalist (0,15senti / Kw).Kui soovite elektrienergia ühisostu nimekirjaga liituda ning teie eramu asukoht, ning elektritarbimise aastane maht vastab antud kirja esimeses lõigus esitatud kriteeriumitele, siis palun saatke ühisostuga liitumise sooviavaldus koos:

1. Eramu täpne aadress (kindlasti koos indeksiga

2. Möödunud 12 kuu öise ja päevase elektri tarbimise mahud

3. Eleketrilepingu sõlmija nimi ja tema isikukood. Peab olema sama isik, kelle nimele ka täna elektriarved saabuvad.

4. E-posti aadress, kuhu 220 Energia saadab antud paketiga liitumise kutse.

Kõik eelnevalt toodud 4 punkti andmed saatke e-postiga: vest.erik@gmail.com.

Oma eramu elektritarbimise mahte saate vaadata tagasiulatavalt Eesti Energia kodulehele personaalselt sisse logides ja  "Tarbimise ajalugu" avades. Sealt on näha ajaloolised tarbimisgraafikud nii kuude kui aastate lõikes.Lugupidamisega,

Erik Vest

Mähe Selts MTÜ juhatuse liige